Styleguide 0.28.5

28 - Footer

The footer contains various stuff

<footer class="main-footer" itemtype="http://schema.org/Organization" itemscope role="contentinfo">
  <div class="row">
    <div class="small-12 medium-2 large-2 columns">
      <a class="main-logo" itemprop="url" href="http://www.sol.no" title="sol"> <img src="/assets/logo/sol-logo-190.svg" alt="sol logo"> <span itemprop="name" class="hide">sol</span> </a>
    </div>
    <div class="small-12 medium-4 large-4 columns">
      <dl>
        <dt>Postadresse:</dt>
        <dd itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"><span itemprop="postOfficeBoxNumber">Boks 1184</span> Sentrum, <span itemprop="postalCode">0107</span> <span itemprop="addressLocality">Oslo</span></dd>
        <dt>Besøksadresse:</dt>
        <dd itemprop="location" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"><a href="https://goo.gl/maps/EmpIH"><span itemprop="streetAddress">Karvesvingen 1</span>, <span itemprop="postalCode">0579</span> <span itemprop="addressLocality">Oslo</span></a></dd>
      </dl>
    </div>
    <div class="small-12 medium-3 large-3 columns">
      <ul>
        <li><a href="http://www.sol.no/913551/redaksjonelle-retningslinjer-for-sol">Redaksjonelle retningsliner</a></li>
        <li><a href="http://www.sol.no/870880/brukeravtale-for-sol-no">Debatt, personvern og cookies</a></li>
        <li><a href="mailto:[email protected]">Teknisk feil på nettsiden?</a></li>
        <li><a href="http://www.mediebedriftene.no/informasjonskapsler">Om informasjonskapsler</a></li>
        <li><a class="text-yellow" href="http://annonse.dagbladet.no/">Annonseinfo</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div class="small-12 medium-3 large-3 columns end">
      <div itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
        <div><strong><span itemprop="jobTitle">Redaktør sol:</span></strong><br /><a href="mailto:[email protected]" itemprop="email"><span itemprop="name">Andreas Heen Carlsen</span></a></div>
      </div>
      <br>
      <div itemtype="http://schema.org/Organization" itemscope><strong>Utgiverselskap:</strong><br><a href="http://www.dagbladet.no/db/"><span itemprop="name"> © 2016 DB Medialab</span></a></div>
    </div>
  </div>
  <div class="clearfix"></div>
  <div class="newsletter clearfix">
    <div class="row">
      <div class="small-12 columns">
        <a class="button blue" href="http://www.sol.no/phpf/nyhetsbrev.php"><span class="icon-Paperplane"></span>Motta nyhetsbrev</a>
        <p>Velg dine seksjoner og få siste saker på epost. Og ikke vær redd, det er lett å melde seg av igjen :)</p>
      </div>
    </div> 
  </div>
</footer>